რას ვხედავთ, როდესაც ცას ვუყურებთ?


JAN
06

რას ვხედავთ, როდესაც ცას ვუყურებთ?

Genre: Drama

Director: Aleksandre Koberidze

IMDB Rating: 7

Starring: Giorgi Bochorishvili, Oliko Barbakadze, Giorgi Ambroladze

Description:


DATE
CINEMA

JAN 06Thursday

19:00 GE

Amirani

₾ 15
19:30 GE

Cavea Saburtalo

₾ 16

JAN 07Friday

19:00 GE

Amirani

₾ 15
19:30 GE

Cavea Saburtalo

₾ 16
21:45 GE

Cavea East Point

₾ 13
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16
22:00 GE

Cavea Tbilisi Mall

₾ 13
22:15 GE

Amirani

₾ 15
22:15 GE

Cavea East Point

₾ 13

JAN 08Saturday

19:00 GE

Amirani

₾ 15
19:30 GE

Cavea Saburtalo

₾ 16
21:45 GE

Cavea East Point

₾ 13
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16
22:00 GE

Cavea Tbilisi Mall

₾ 13
22:15 GE

Amirani

₾ 15
22:15 GE

Cavea East Point

₾ 13

JAN 09Sunday

19:00 GE

Amirani

₾ 15
19:30 GE

Cavea Saburtalo

₾ 16
21:45 GE

Cavea East Point

₾ 13
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16
22:00 GE

Cavea Tbilisi Mall

₾ 13
22:15 GE

Amirani

₾ 15
22:15 GE

Cavea East Point

₾ 13

JAN 10Monday

19:00 GE

Amirani

₾ 15
19:30 GE

Cavea Saburtalo

₾ 16
21:45 GE

Cavea East Point

₾ 13
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16
22:00 GE

Cavea Tbilisi Mall

₾ 13
22:15 GE

Amirani

₾ 15
22:15 GE

Cavea East Point

₾ 13

JAN 11Tuesday

19:00 GE

Amirani

₾ 15
19:30 GE

Cavea Saburtalo

₾ 16
21:45 GE

Cavea East Point

₾ 13
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16
22:00 GE

Cavea Tbilisi Mall

₾ 13
22:15 GE

Amirani

₾ 15
22:15 GE

Cavea East Point

₾ 13

JAN 12Wednesday

19:00 GE

Amirani

₾ 7
19:30 GE

Cavea Saburtalo

₾ 8
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 8
22:00 GE

Cavea Tbilisi Mall

₾ 5
22:15 GE

Amirani

₾ 15
22:15 GE

Cavea East Point

₾ 5

JAN 13Thursday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 14Friday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
19:00 GE

Amirani

₾ 15
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16
22:15 GE

Cavea Saburtalo

₾ 16

JAN 15Saturday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
19:00 GE

Amirani

₾ 15
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16

JAN 16Sunday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
19:00 GE

Amirani

₾ 15
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16

JAN 17Monday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
19:00 GE

Amirani

₾ 15
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16

JAN 18Tuesday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
19:00 GE

Amirani

₾ 15
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16

JAN 19Wednesday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 8
19:00 GE

Amirani

₾ 7
22:00 GE

Cavea Galleria

₾ 16

JAN 20Thursday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
16:30 GE

Cavea Galleria

₾ 13
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 21Friday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
16:30 GE

Cavea Galleria

₾ 13
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 22Saturday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
16:30 GE

Cavea Galleria

₾ 13
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 23Sunday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
16:30 GE

Cavea Galleria

₾ 13
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 24Monday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
16:30 GE

Cavea Galleria

₾ 13
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 25Tuesday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 8
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 11
16:30 GE

Cavea Galleria

₾ 13
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 26Wednesday

13:15 GE

Cavea East Point

₾ 5
16:00 GE

Cavea Saburtalo

₾ 8
16:30 GE

Cavea Galleria

₾ 8
19:00 GE

Amirani

₾ 7

JAN 27Thursday

13:15 GE

Cavea Galleria

₾ 10
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 28Friday

13:15 GE

Cavea Galleria

₾ 10
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 29Saturday

13:15 GE

Cavea Galleria

₾ 10
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 30Sunday

13:15 GE

Cavea Galleria

₾ 10
19:00 GE

Amirani

₾ 15

JAN 31Monday

13:15 GE

Cavea Galleria

₾ 10
19:00 GE

Amirani

₾ 15

FEB 01Tuesday

13:15 GE

Cavea Galleria

₾ 10
19:00 GE

Amirani

₾ 15

FEB 02Wednesday

13:15 GE

Cavea Galleria

₾ 8
19:00 GE

Amirani

₾ 7

FEB 03Thursday

19:00 GE

Amirani

₾ 15

FEB 04Friday

19:00 GE

Amirani

₾ 15

FEB 05Saturday

19:00 GE

Amirani

₾ 15
19:30 GE

Amirani

₾ 15

FEB 06Sunday

19:00 GE

Amirani

₾ 15

FEB 07Monday

19:00 GE

Amirani

₾ 15

FEB 08Tuesday

19:00 GE

Amirani

₾ 15

FEB 09Wednesday

19:00 GE

Amirani

₾ 7